•* *•. .•*. شیراز .•* *•. .•*

لهجه شیرازی

لهجه شیرازی یکی از لهجه‌های زبان فارسی است . از زمان

تشکیل شیراز بزرگ لهجه شیرازی به سه گونه تقسیم شد .


تاریخچه لهجه های شیرازی

 
از زمان آل بویه تا دوره قاجار فقط یک گونه لهجه شیرازی وجود

داشته . که همکنون به نام شیرازی اصیل می‌شناسندش . در

شیراز به شیرازی میانه می‌گویند شیرازی ، به شیرازی پودنکی

می‌گویند شیرازی غلیظ و به شیرازیقصردشتی می‌گویند شیرازی

 شهری .با اینکه تمامی لهجه‌های شیرازی از یک لهجه یعنی لهجه اصیل

 سرچشمه می‌گیرند . اما اصلاحاتی که در لهجه‌های منشعب

وجود دارد گاها باعث می‌شود که این تصور حاصل شود که این

لهجه از ریشه با هم متفاوتند .

آسيو = آسياب

asiov

باريکلو = بارک لله

barikallo

برو بالو = برو بالا

boro balo

بو = بابا ، پدر

bovo

بونه = بهانه

bune

تارف = تعارف

tarof

توه = تاوه ،تابه

towe

تويدن = تابيدن

towidan

چپو = چپاول

capow

داتی = دهاتی

dati

آتيش= آتش

atish

آخرشو= آخرشب

axere sow

آفتو= آفتاب

aftov

آمو= اما

amu

ازب = ازبس که

azbe

افتيدن = افتادن

oftidan

اقد= اين قدر

egad

اگه= اگر

age

اوبر= آن طرف

abar

اوتو = درآن اطاق

uto

اور = او را

ure

اورک = آورک ، تاب

owrak

اوسار= افسار

owsar

اوسن = آبستن

owsan

اوشن = آويشن

owshan

اوطو= آن طور

utowr

اوکله = آبگوشت کله، کله پاچه

owkalle

اوکی = آبکی

owaki

اوله (رو)= آبله (رو)

owle ru

اوله مرغون = آبله مرغون ( مرغان)

owle mor gun

پاشدن= بلند شدن

po shodan

اووختا= آن وقت ها

uvaxta

اووختال = آن وقت تا به حال

uvaxtalo

او ياری کردن = آبياری کردن

ow yari kerdan

ای شم _ آهای ، با شما هستم

oy somo

ای طو= اين طور

itow

اينه= آينه

oyne

بادبادک = بادکنک

bad badak

بادبيزن = بادبزن

bad bizan

باقله = باقلا

baggele

بالخونه= بالاخانه

balxune

ب ت= با تو

bato

ب دونه = به دانه

be dune

ب ز = بهتر از

baa ze

بس = بست است، کافی است

basse

بض = بعض

baaze

بکری = بکرايي (يکی از مرکبات)

bakroy

بون= بام

bun

پخشه = پشه

paxse

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۱/۱۹ساعت 3:14  توسط سارا  |